Green CleanGreen Clean

Διαχείριση

Η Green Clean σας δίνει τη λύση αναλαμβάνοντας την τεχνοοικονομική υποστήριξη της πολυκατοικίας σας.

 • Είσπραξη των κοινοχρήστων όσο και όλες τις πληρωμές των εξόδων καθώς και την τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων της πολυκατοικίας.
 • Μηχανογραφική έκδοση κοινοχρήστων.
 • Διανομή των ειδοποιήσεων στα διαμερίσματα και ανακοίνωση των ημερομηνιών είσπραξης.
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων πόρτα-πόρτα από τα διαμερίσματα.
 • Πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της πολυκατοικίας προς τους προμηθευτές (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ, πετρέλαιο , συνεργεία καθαρισμού κ.α).
 • Τήρηση του ταμείου της πολυκατοικίας με συνεχή άμεση ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση, το αποθεματικό, τις υποχρεώσεις και τους οφειλέτες.
 • Παρακολούθηση των οφειλετών κοινοχρήστων και ενημέρωση των ιδίων και των ιδιοκτητών τους για το ύψος της οφειλής τους ώστε να προβούν στην άμεση εξόφληση τους.
 • Ετήσιος υπολογισμός πεπραγμένων με παράδοση ισολογισμού και όλων των παραστατικών ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.
 
 

Έκδοση Κοινοχρήστων

Μηχανογραφική Έκδοση Κοινοχρήστων

Ο Διαχειριστής της πολυκατοικίας δίνει τηλεφωνικά στο γραφείο τα έξοδα που επιθυμεί να κατανεμηθούν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Κατόπιν εντολής του γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις ονομάτων, ποσοστών, εκπτώσεων, συμμετοχών κλπ.

Παραδίδονται στο Διαχειριστή ειδοποιήσεις και εξοφλητικές αποδείξεις για κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας καθώς και 2 συγκεντρωτικές καταστάσεις εκ των οποίων μία μπορεί να αναρτηθεί στην οικοδομή και μία παραμένει στον Διαχειριστή για την τήρηση του αρχείου του και την παρακολούθηση του ταμείου της πολυκατοικίας.

Οι ειδοποιήσεις διανέμονται από το Διαχειριστή στους ιδιοκτήτες – ενοικιαστές ενώ οι εξοφλητικές αποδείξεις δίνονται από αυτόν μόνο όταν γίνει η εξόφλησή τους.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του βιβλίου εσόδων – εξόδων της πολυκατοικίας και τη φύλαξη όλων των σχετικών παραστατικών.

Φόρμα Κοινοχρήστων

Αποστολή φόρμας κοινοχρήστων με μόλις 3 βήματα.

1. Κατέβαστε την φόρμα.

2. Συμπληρώστε την.

3. Ανεβάστε την εδώ.

 

Τεχνοοικονομική Υποστήριξη

Αναλαμβάνουμε αρχικούς καθαρισμούς εργοταξίων, διαμερισμάτων, κτιρίων και γραφείων, μετά την κατασκευή – ανακαίνιση ή μετακόμιση.

Η Green Clean με τον σύγχρονο εξοπλισμό της, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι καθαρισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ και πρότυπα.

Χρησιμοποιούμε οικολογικά υλικά καθαρισμού που σέβονται το περιβάλλον και παράλληλα δίνουν το μέγιστο αποτέλεσμα στον καθαρισμό του χώρου.

Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας θα φέρουν εις πέρας και την πιο δύσκολη αποστολή!

 
 
 

Πυροσβεστήρες

Η Green Clean προσφέρει ουσιαστικές και εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα της πυροπροστασίας και πυρασφάλειας για πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Αναφερόμενοι στην πυροπροστασία ενός κτιρίου εννοούμε το σύνολο των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από πιθανή πυρκαγιά και τις συνέπειές της. Ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου προβλέπονται από τη νομοθεσία αντίστοιχα μέτρα πυροπροστασίας (παθητική, ενεργητική πυροπροστασία) και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη και αφετέρου στην αντιμετώπιση πιθανής πυρκαγιάς.

Στα πλαίσια της ενεργητικής πυροπροστασίας και με σκοπό την αντιμετώπιση και καταστολή πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί προβλέπεται και η εγκατάσταση πυροσβεστήρων (φορητά μέσα πυρόσβεσης). Οι πυροσβεστήρες κατά τη λειτουργία τους εκτοξεύουν κατασβεστικά υλικό, διακόπτοντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια.

Στις πολυκατοικίες βάσει της νομοθεσίας πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως στο λεβητοστάσιο, ο οποίος τοποθετείται 2 με 2,5 μ πάνω από τον καυστήρα, και ένας φορητός πυροσβεστήρας 6 kg έξω από το λεβητοστάσιο.

Για τους ορόφους στις πολυκατοικίες είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας φορητός πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως ανά όροφο.

Παρέχει πιστοποιημένους πυροσβεστήρες για πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους και αναλαμβάνει τη συντήρηση-αναγόμωση των υπαρχόντων πυροσβεστήρων του κτιρίου σας με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

 

Απεντόμωση – Μυοκτονία

Αναλαμβάνουμε απολυμάνσεις σε πολυκατοικίες, σπίτια και μονοκατοικίες, προλαμβάνοντας οποιαδήποτε εξάπλωση των μικροβίων και προσφέρουμε αποτελέσματα με δράση και διάρκεια. Απολυμαίνουμε τον χώρο σας, εξοντώνουμε παράσιτα και μικρόβια εξαλείφοντας όλους τους νοσογόνους μικροοργανισμούς. Προσφέρουμε εξελιγμένες υπηρεσίες υγειονομικής προστασίας και απολύμανσης τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τα συνεργεία που διαθέτουμε με ειδίκευση στον τομέα της υγιεινής δημοσίων χώρων απολυμαίνουν: ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, χώρους εργασίας, χώρους μαζικής εστίασης, δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, πλοία, σχολεία και οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης ιών και βακτηρίων που δημιουργούν ασθένειες όπως την γρίπη Η1Ν1, την μηνιγγίτιδα, κορονοϊό κ.α.

Απολύτως εναρμονισμένοι με τις διατάξεις της Ε.Ε, ακολουθούμε πιστά τους κανόνες του Υπουργείου Γεωργίας (αρ. Αδ.: 206344/ 12/03/2020) Χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ απολυμαντικά, κορυφαίας ποιότητας και απολύτως ακίνδυνα για τον άνθρωπο και τα ζώα συντροφιάς.

 
 
 

Συντήρηση καυστήρα

Η ετήσια συντήρηση – ρύθμιση του καυστήρα και ο καθαρισμός του λέβητα εκτός του ότι επιβάλλεται βάσει της νομοθεσίας, προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση του καυσίμου, ελαχιστοποιεί τις βλάβες και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα.

Οι αδειούχοι τεχνίτες μας, από το Υπουργείο Βιομηχανίας, έχοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την ετήσια συντήρηση – ρύθμιση του καυστήρα και τον καθαρισμό του λέβητα, της πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, διαμερίσματος εξασφαλίζοντας την ασφαλή , οικονομική και χωρίς έκτακτες βλάβες λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών παραδίδεται στον αρμόδιο του κτιρίου το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία Φύλλο Ελέγχου με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ.

 

Καθαρισμός δεξαμενής

Τα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν ειδικούς καθαρισμούς σε γρανίτες, μωσαϊκά, μάρμαρα, πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κτλ.

 • Καθαρισμός graffiti
 • Γυάλισμα με παρκετίνη
 • Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά
 • Ευαίσθητες μοκέτες
 • Αποκατάσταση μετά από πλημμύρα
 • Κρυσταλλοποίηση δαπέδων
 • I-WAX

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Εφαρμόζουμε όλα τα διεθνή πρότυπα, σε όλες τις υπηρεσίες μας.

 
 
 

Απόφραξη σωληνώσεων

Διαθέτοντας τα πιο εξελιγμένα αποφρακτικά μηχανήματα, με τη συνδρομή εξειδικευμένων τεχνικών αποφράξεων με εμπειρία ετών στον τομέα των αποφράξεων αναλαμβάνει την έκτακτη απόφραξη και τον προληπτικό καθαρισμό των αποχετευτικών δικτύων σε πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Με τα πλέον σύγχρονα πιεστικά και ηλεκτροκίνητα αποφρακτικά μηχανήματα, ειδικά ριζοκοπτικά μηχανήματα, κάμερα (για έλεγχο σωληνώσεων), αντλίες αναρρόφησης, το έμπειρο προσωπικό μας του τμήματος αποφράξεων αναλαμβάνει αποφράξεις φρεατίων και σωλήνων αποχετεύσεων στα δίκτυα ακαθάρτων και απορροής όμβριων υδάτων και αντλήσεις υδάτων.

Αποφράξεις σε σιφώνια δαπέδων, λεκάνες, μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε περίπτωση.

 

Ετήσιο πακέτο συντήρησης

Η ετήσια συντήρηση – ρύθμιση του καυστήρα και ο καθαρισμός του λέβητα εκτός του ότι επιβάλλεται βάσει της νομοθεσίας, προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση του καυσίμου, ελαχιστοποιεί τις βλάβες και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα.

Οι αδειούχοι τεχνίτες μας, από το Υπουργείο Βιομηχανίας έχοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την ετήσια συντήρηση – ρύθμιση του καυστήρα και τον καθαρισμό του λέβητα, της πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, διαμερίσματος εξασφαλίζοντας την ασφαλή , οικονομική και χωρίς έκτακτες βλάβες λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών παραδίδεται στον αρμόδιο του κτιρίου το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία Φύλλο Ελέγχου με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ.

 
 
 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Κατανοώντας τις διαχειριστικές δυσκολίες και τα λειτουργικά προβλήματα που προκύπτουν στη καθημερινότητα πολυκατοικιών / κτιρίων, η Green Clean έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι η ποιοτική κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας, δίνοντας λύσεις σε ζητήματα που απαιτούν χρόνο για να διεκπεραιωθούν.

Έτσι επιτυγχάνουμε μείωση του μηνιαίου κόστους συντήρησης και των εξόδων πολυκατοικιών / κτιρίων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Διαχείριση
 • Έκδοση Κοινοχρήστων
 • Τεχνοοικονομική Υποστήριξη
 • Καθαρισμοί Κτιρίων
 • Πυροσβεστήρες
 • Απεντόμωση – Μυοκτονία
 • Συντήρηση καυστήρα
 • Καθαρισμός δεξαμενής
 • Απόφραξη σωληνώσεων
 • Ετήσιο πακέτο συντήρησης
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 • Ασφάλεια πυρός
 

Ασφάλεια πυρός

Τα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν ειδικούς καθαρισμούς σε γρανίτες, μωσαϊκά, μάρμαρα, πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κτλ.

 • Καθαρισμός graffiti
 • Γυάλισμα με παρκετίνη
 • Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά
 • Ευαίσθητες μοκέτες
 • Αποκατάσταση μετά από πλημμύρα
 • Κρυσταλλοποίηση δαπέδων
 • I-WAX

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Εφαρμόζουμε όλα τα διεθνή πρότυπα, σε όλες τις υπηρεσίες μας.

 
 

Green Clean

Επαγγελματικές Υπηρεσίες Καθαρισμού - Διαχείριση & Έκδοση Κοινοχρήστων

Top

Ακολουθήστε μας

fb-f-logo  linkedin instagram

Επικοινωνία

Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας.

Επικοινωνία

Ώρες Επικοινωνίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 18:00

Σάββατο: 10:00 - 16:00

210 66 12 709

698 66 92 107

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 96 Γέρακας Αττικής

Τ.Κ: 153 44

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Το greenclean.com.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files) όχι μεγαλύτερα από 4kb, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το greenclean.com.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. To greenclean.com.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Ρυθμίστε τον περιηγητή σας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε περιηγητή.

Κλείσιμο